Stratégia Dominance

Jej základom je vsádzanie na šesticu čísiel idúcich za sebou. Na tzv. šesťmiestny street, označovaný ako Line. Line sa vypláca v pomere 5:1. Zvolíte si napr šesticu čísiel 7-8-9-10-11-12 a vsádzate na túto šesticu čísiel 14 krát za sebou a to podľa číselného radu s bezpečným progresom 1-1-1-1-1-2-2-2-3-3-4-5-6-7. To znamená, že prvá stávka bude 1 žetón a štrnásta stávka bude 7 žetónov na nami vybratú šesticu čísiel. Týmto riskujeme 39 žetónov. Ich hodnotu si vyberie každý hráč sám, podľa svojho uváženia. Záleží na každom hráčovi, či po výhre pokračuje v progrese číselného radu, podľa ktorého sa vsádza alebo začína od začiatku. Pravdepodobnosť výhry je pri tomto systéme 95%.